ZAMãWIENIA PUBLICZNE
Informacja o wyniku postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup podręczników dla kursów realizowanych w ramach projketu: "Inwestuj w siebie-wiedza to przyszłość" współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu Państwa
Ogłoszenie o zawarciu umowy

Ogłoszenie o zawarciu umowy

Ogłoszenie o zawarciu umowy na świadczenie usług cateringowych dla potrzeb projektu "Inwestuj w siebie-wiedza to przyszłość"

Ogłoszenie o zawarciu umowy

Ogłoszenie o zawarciu umowy na świadczenie usług kierownika kursów w ramach projektu "Inwestuj w siebie-wiedza to przyszłość"

Ogłoszenie o zawarciu umowy

Ogłoszenie o zawarciu umowy

Ogłoszenie o zawarciu umowy

Ogłoszenie o zawarciu umowy

Ogłoszenie o zawarciu umowy

Ogłoszenie o zawarciu umowy

Ogłoszenie o zawarciu umowy na świadczenie usług sekretarza kursów w ramach projektu "Inwestuj w siebie-wiedza to przyszłość"

Ogłoszenie o zawarciu umowy

Ogłoszenie o zawarciu umowy

Ogłoszenie o zawarciu umowy

Ogłoszenie o zawarciu umowy

Ogłoszenie o zawarciu umowy

Ogłoszenie o zawarciu umowy

Ogłoszenie o zawarciu umowy


Ogłoszenie o zawarciu umowy na zakup podręczników w ramach projektu "Inwestuj w siebie-wiedza to przyszłość"

Ogłoszenie o zawarciu umowy

Ogłoszenie o zawarciu umowy z wykładowcą w ramach projektu "Inwestuj w siebie-wiedza to przyszłość"

Ogłoszenie o zawarciu umowy

Ogłoszenie o zawarciu umowy

Ogłoszenie o zawarciu umowy

Ogłoszenie o zawarciu umowy

Ogłoszenie o zawarciu umowy

Ogłoszenie o zawarciu umowy

Ogłoszenie o zawarciu umowy

Ogłoszenie o zawarciu umowy

http://www.amd.com/pl-pl/ http://www.ksu.parp.gov.pl/ http://www.pakt.bydgoszcz.pl/ http://www.parp.gov.pl/