KURS I SZKOLENIE Z ZAKRESU PIERWSZEJ POMOCY PRZEDLEKARSKARSKIEJ
Szanowni Państwo!
W obecnych czasach znajomość tematyki z zakresu udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach zagrażających życiu lub zdrowiu ludzkiemu jest rzeczą bardzo potrzebną wręcz nieodzowną w zyciu codziennym.
Dlatego wychodzimy na przeciw Państwa oczekiwaniom z propozycją dwóch kursów związanych z tą tematyką.SZKOLENIE Z PIERWSZEJ POMOCY


ADRESAT:
Oferta kierowana jest do różnych grup zawodowych i społecznych, uwzględniając
w proponowanych szkoleniach specyfikę grup zawodowych, miejsca pracy oraz najczęściej wystepujących zagrożeń.

ZAKRES TEMATYCZNY:
-Pierwsza pomoc - aspekty prawne i etyczne;
-zabezpieczenie się przed zakażeniem;
-łańcuch przezycia i udzielania pomocy;
-zasady nadania sygnału "na ratunek"
-ocena poszkodowanego, pozycja bezpieczna;
-resuscytacja osób dorosłych, dzieci i niemowląt;
-postepowanie w zadłąwieniu u dorosłych i dzieci;
-urazy i obrażenia;
-postępowanie w złamaniach, zwichnięciach, krwotokach;
-rozpoznawanie stanów zagrożenia życia;
-postępowanie na miejscu wypadku.


ILOŚĆ GODZIN: 8

KOSZT JEDNOSTKOWY: 50 zł od osoby

ZAPEWNIAMY:

- Wykłady ułatwiające zrozumienie przekazywanej wiedzy;
- ćwiczenia na fantomach, odpowiednio zaplanowane wykłady i ćwiczenia;
- zaświadczenia o ukończeniu kursu;
materiały szkoleniowe

Inauguracja po zebraniu odpowiedniej ilości osób.

ZAPRASZAMY!!


KURS PIERWSZEJ POMOCY


LICZBA UCZESTNIKÓW W GRUPACH: 15:

ZAKRES TEMATYCZNY:
-Pierwsza pomoc - aspekty prawne i etyczne;
-zabezpieczenie się przed zakażeniem;
-łańcuch przezycia i udzielania pomocy;
-zasady nadania sygnału "na ratunek";
-zasady wzywania śmigłowca ratowniczego;
-ocena poszkodowanego, pozycja bezpieczna;
-resuscytacja osób dorosłych, dzieci i niemowląt;
-automatyczna defibrylacja zewnętrzna;
-postepowanie w zadławieniu u dorosłych i dzieci;
-urazy i obrażenia;
-postępowanie w złamaniach, zwichnięciach, krwotokach;
-rozpoznawanie stanów zagrożenia życia;
-postępowanie na miejscu wypadku.


ILOŚĆ GODZIN: 30

KOSZT JEDNOSTKOWY: 150 zł od osoby

ZAPEWNIAMY:

- Wykłady ułatwiające zrozumienie przekazywanej wiedzy;
- ćwiczenia na fantomach, odpowiednio zaplanowane wykłady i ćwiczenia;
- zaświadczenia o ukończeniu kursu;
materiały szkoleniowe

Inauguracja po zebraniu odpowiedniej ilości osób.

ZAPRASZAMY!!http://www.amd.com/pl-pl/ http://www.ksu.parp.gov.pl/ http://www.pakt.bydgoszcz.pl/ http://www.parp.gov.pl/