KURSY ENERGETYCZNE
Grupa I
urządzenia elektryczne

Urządzenia , instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające , przesyłające i zużywające energię elektryczną: *)
1)urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego
2) urządzenia ,instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV
3) urządzenia , instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV
4) zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW
5) urządzenia elektrotermiczne
6) urządzenia do elektrolizy
7) sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego
8) elektryczna sieć trakcyjna
9) elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym
10) aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9


Grupa II
urządzenia cieplne i energetyczne

Urządzenia wytwarzające , przetwarzające , przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne: *)
1) kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe , płynne i gazowe , o mocy powyżej 50 kW , wraz z urządzeniami pomocniczymi
2) sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi , o przesyle ciepła powyżej 50kW
3) turbiny parowe oraz wodne o mocy powyżej 50 kW , wraz z urządzeniami pomocniczymi
4) przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody , o mocy powyżej 50 kW
5) urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze , o mocy powyżej 50 kW
6) pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy , o mocy powyżej 50 kW
7) sprężarki o mocy powyżej 20 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych
8) urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw , o pojemności składowania odpowiadającej masie ponad 100 Mg
9) piece przemysłowe o mocy ponad 50 kW
10) aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 1- 9Grupa III
urządzenia gazowe

Urządzenia , instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe:
1) urządzenia do produkcji paliw gazowych, generatory gazu
2) urządzenia do przetwarzania i uzdatniania paliw gazowych, rozkładnie paliw gazowych, urządzenia przeróbki gazu ziemnego, oczyszczalnie gazu , rozprężalnie i rozlewnie gazu płynnego, odazotownie, mieszalnie
3) urządzenia do magazynowania paliw gazowych
4) sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa (gazociągi i punkty redukcyjne, stacje gazowe )
5) sieci gazowe przesyłowe o ciśnieniu powyżej 0,5 MPa (gazociągi , stacje gazowe , tłocznie gazu)
6) urządzenia i instalacje o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa
7) urządzenia i instalacje o ciśnieniu powyżej 5 kPa
8) przemysłowe odbiornikí paliw gazowych o mocy powyżej 50 kW
9) turbiny gazowe
10) aparatura kontrolno-pomiarowa, urządzenia sterowania do sieci, urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9. *)


uprawnienia D-dozoru i E-eksploatacji


http://www.amd.com/pl-pl/ http://www.ksu.parp.gov.pl/ http://www.pakt.bydgoszcz.pl/ http://www.parp.gov.pl/